• Regulamin

REGULAMIN Sklepu Internetowego

Aktualizacja od dnia 24.11.2023

 1. Postanowienia ogólne

  1. Właścicielem i administratorem sklepu www.opakowania24.eu jest firma:

   BECPAK Sp z o.o.
   ul. Szeligowska 73, 01-320 Warszawa
   tel. (48) 22 665 88 14, 22 665 91 88, 22 423 27 42
   fax. (48) 22 665 88 14, 22 499 60 27
   tel. 734-488-096
   biuro@becpak.pl
   NIP: 5223141929, REGON: 381814983
   Numer rachunku bankowego: PKO BP 31 1020 1185 0000 4002 0219 8414

  2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

   1. Sklep – sklep internetowy www.opakowania24.eu, będący przedmiotem własności firmy BECPAK
   2. Klient – podmiot, który dokonał zakupu w serwisie.
   3. Konsument - Klient, osoba fizyczna dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą - Kodeks Cywilny Art.22.
   4. Serwis – strona internetowa pod adresem www.opakowania24.eu, pod której adresem działa sklep.
   5. Magazyn – Magazyn firmy Becpak ul. Szeligowska 73 01-320 Warszawa
   6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.opakowania24.eu.

  3. Przedmiotem działalności sklepu jest internetowa sprzedaż towarów z branży opakowaniowej. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.

  4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie zwanym dalej Klientem, a sprzedającym zwanym danej Sklepem.

 2. Rejestracja w sklepie

  1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

  2. Istnieją dwie możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym. Klient może dokonać zakupów w sklepie bez rejestracji, podając każdorazowo wszelkie potrzebne dane do dokonania pełnych zakupów oraz wysyłki. Do dokonania zakupów bez rejestracji konieczny jest aktywny adres email, na który zostanie wysłany link potwierdzający złożenie zamówienia. Dopiero po potwierdzeniu mailowym, zamówienie będzie realizowane. Warunkiem dokonania zakupów w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

  3. Klient ma możliwość dokonywania zakupów w sklepie po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu. W górnej części strony znajduje się pole z napisem „Zarejestruj się”, po kliknięciu na niego pojawia się formularz rejestracyjny. Dane podane przez Klienta są rejestrowane i umożliwiają wielokrotne dokonywanie zakupów na utworzonym koncie. Warunkiem rejestracji w serwisie jest akceptacja Regulaminu sklepu.

  4. W interesie Klienta leży, aby podane przez niego dane były prawidłowe i pełne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W razie wątpliwości za skuteczny uważa się kontakt z obsługą sklepu.

  5. Dokonanie zakupów w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

  6. Przeglądanie towarów prezentowanych w sklepie nie jest uzależnione od zarejestrowania się w serwisie.

 3. Zamówienia i koszyk

  1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego: www.opakowania24.eu

  2. Sklep przewiduje realizowanie – w odniesieniu do konkretnego rodzaju towarów - zamówień według indywidualnych zaleceń Klienta. Realizacja zamówienia według indywidualnych zaleceń Klienta jest uzależniona od uzgodnień cech towaru dokonanych telefonicznie z obsługą sklepu i potwierdzonych mailowo.

  3. Zamówienia będą realizowane tylko wtedy, gdy towar odpowiadający ilościowo i rodzajowo złożonemu zamówieniu będzie znajdował się w magazynie.

  4. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem - nie jest dostępny w całości, Klient jest informowany mailowo lub telefonicznie o stanie zamówienia i może podjąć decyzję (mailowo) o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie całości zamówienia, anulowanie całości zamówienia). Zaniechanie wskazania sposobu dalszej realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych po dniu, w którym została wysłana informacja, poczytuje się za rezygnację przez Klienta z realizacji zamówienia i w konsekwencji anulowanie zamówienia.

  5. W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem jest dostępny, sklep wysyła, w ciągu jednego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, na adres mailowy podany w formularzu wiadomość o statusie zamówienia i terminie realizacji.

  6. Istnieje możliwość anulowania zamówienia tylko w przypadku, gdy nie zostało ono spakowane i może nastąpić tylko telefonicznie pod numerem +48 734-488-096 i potwierdzone mailowo sklep@opakowania24.eu.
   Zamówienia wysłane do Klienta oraz zamówienia obejmujące towary oznaczone co do tożsamości, wedle indywidualnych poleceń Klienta, nie będą anulowane.
 4. Ceny

  1. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztu dostawy zamówionego towaru. Wysokość kosztów dostawy zależy od sposobu jej realizacji i jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w punkcie VIII Regulaminu.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych do sprzedaży, jak również prawo wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Zmiany informacji zawartych na stronie, w tym dotyczących zmiany cen oferowanych towarów i akcji promocyjnych, wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich na stronie sklepu.

 5. Towary

  1. Wszystkie oferowane przez sklep towary są produktami pełnowartościowymi.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo zorganizowania sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży dla ograniczonej liczby i ograniczonego rodzaju towarów.
   Realizacja sprzedaży promocyjnej i wyprzedaży będzie trwała do czasu wyczerpania towarów objętych promocją.
   O realizacji zamówienia będzie decydowała kolejność złożonych zamówień.

  3. Sklep prezentuje zdjęcia oferowanych towarów. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi. Towary mogą różnić się od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

  4. Oferowane do sprzedaży towary opatrzone są opisem wraz z danymi technicznymi. W razie wątpliwości Klient ma możliwość skonsultowania się z obsługą sklepu pod numerem telefonu +48 734-488-096 lub drogą mailową na adres: sklep@opakowania24.eu w celu uzyskania szczegółowych informacji o towarze.

 6. Sposoby płatności
  1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar
   (-> Kliknij i zobacz formy płatności):
   1. Przelew – przedpłata na konto
   2. Pobranie – przy odbiorze zamówienia
   3. System płatności przelewy24.pl administrowany przez firmę DialCom24.pl.
   4. System płatności PayU.

    *Produkty z indywidualnym nadrukiem prosimy opłacać przez PayU lub przelewem. 

  2. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy, którego numer będzie widniał w koszyku oraz zostanie podany w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
   W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail.
   Zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu środków pieniężnych na podany rachunek bankowy.

  3. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić do rąk kuriera w momencie odbioru przesyłki. Płatność za pobraniem nie obejmuje towarów, które posiadają status " Dostępność - Na zamówienie".

  4. W przypadku dokonania płatności za pomocą systemu przelewy24.pl, zapłata automatycznie jest księgowana na koncie sklepu, a realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 1 dnia roboczego o ile towar jest dostępny na magazynie. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 7. Czas realizacji zamówienia
  1. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się termin realizacji zamówienia, który jest liczony od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a obejmuje czas potrzebny na jego zapakowanie i przekazanie do wysyłki, tj. 24-48h oraz obejmuje czas dostawy zamówienia przez wybrany podmiot usług kurierskich w przypadku jeśli towar jest dostępny na magazynie. Jeśli jest chwilowy brak danego towaru na magazynie, Klient jest informowany w oddzielnym mailu o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
 8. Transport
  1. Dostawy zamówionego towaru będą realizowane w jeden z następujących sposobów, według wyboru Klienta (-> Kliknij i zobacz koszty wysyłki):
   1. w formie paczki kurierskiej;
   2. w formie paczki kurierskiej pobraniowej;

  2. W przypadku wyboru paczki kurierskiej z formą płatności przelew zwykły, czas dostawy wynosi do siedmiu dni roboczych; do ceny zamówienia dolicza się kwotę 24,50 zł brutto.

  3. W przypadku wyboru paczki kurierskiej pobraniowej, czas dostawy wynosi do dwóch dni roboczych; do ceny zamówienia dolicza się kwotę 27,00 zł brutto.

  4. W przypadku wyboru paczki kurierskiej z formą płatności PayU, czas dostawy wynosi do dwóch dni roboczych; do ceny zamówienia dolicza się kwotę 24,50 zł brutto. Przy wyborze paczkomatów koszt dostawy to 17,22 zł brutto

  5. Każda paczka gabarytowa liczona jest dodatkowo 24,50 zł brutto / sztuka
   System automatycznie określa liczbę paczek i koszt dostawy. W koszyku zakupowym informacja o liczbie paczek jest widoczna i wyróżniona kolorem czerwonym. 

  6. Istnieje także możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy Becpak ul. Szeligowska 73, 01-320 Warszawa

  7. Przy zamówieniu na kwotę powyżej 1500 zł brutto dostawa w całej Polsce jest bezpłatna. 

 9. Reklamacje

  1. Oferowane w sklepie produkty podlegają kontroli technicznej. Sklep udziela gwarancji na zakupione towary na okres 6 miesięcy od dnia odbioru/doręczenia towaru.

  2. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, w szczególności wady techniczne, produkcji, wady materiałowe lub konstrukcyjne.

  3. W przypadku, gdy Klient otrzyma towar, który jest dotknięty wadami jak wyżej, może złożyć reklamację, W celu skorzystania z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady, w terminie i w sposób opisany poniżej.

  4. Reklamację można złożyć telefonicznie pod numerem telefonu + 48 734-488-096 lub drogą mailową na adres: sklep@opakowania24.eu wraz z podaniem nr. zamówienia i powodów ją uzasadniających.

  5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni dnia wykrycia wady, zgłoszenie wady i okazanie wyrobu wraz z dowodem zakupu lub fakturą. Można dokonać tego poprzez kontakt mailowy sklep@opakowania24.eu lub osobiście w sklepie Becpak Sp. z o.o. ul. Szeligowska 73,
   01-320 Warszawa.

  6. W przypadku uznania zgłoszenia wady za uzasadnione, wada towaru zostanie usunięta lub towar dotknięty wadami zostanie wymieniony na nowy.

  7. Gwarancja nie obejmuje towarów, których wady zostały spowodowane:
   1. nieprawidłowym przechowywaniem
   2. nieprawidłowym montażem lub demontażem
   3. zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
   4. eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta
   5. uszkodzeniem mechanicznym
   6. samodzielną naprawą towaru.

 10. Zwrot towaru

  1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zawierając „umowę na odległość”.

  2. W przypadku odstąpienia od umowy, dostarczony towar, który był objęty przedmiotem zamówienia, należy przesłać na adres sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość nieodbierania paczek pobraniowych.

  3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego i danych na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.

  4. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:
   1. nie był używany;
   2. nie został w żaden sposób zniszczony;
   3. jest kompletny;
   4. nie jest konfekcjonowany;
   5. jest oryginalnie zapakowany i opakowany;
   6. opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, ewentualne zabezpieczenia nie są naruszone;
   7. nadaje się do dalszej odsprzedaży;

  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia zwrotnego towaru do sklepu, przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

  6. Sklep nie będzie zwracał kosztów nadesłania zwrotnego towaru do sklepu oraz kosztów prowizji poniesionej przez Konsumenta w związku z dokonywaniem zakupów on-line.

  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy przesyłka dotknięta jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez kuriera, Konsument ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 11. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkie zamieszczone w sklepie znaki firmowe i towarowe są znakami firmowymi i towarowymi tych firm.

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie sklepu.

  3. Klient ma obowiązek zaakceptować postanowienia regulaminu składając zamówienie. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia.

  4. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie sklepu.

  5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw.