• Zwroty i reklamacje

PROCEDURA REKLAMACYJNA
 

 1. Reklamacje
   
  1. Oferowane w sklepie produkty podlegają kontroli technicznej. Sklep udziela gwarancji na zakupione towary na okres 6 miesięcy od dnia odbioru/doręczenia towaru.
    
  2. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze, w szczególności wady techniczne, produkcji, wady materiałowe lub konstrukcyjne.
    
  3. W przypadku, gdy Klient otrzyma towar, który jest dotknięty wadami jak wyżej, może złożyć reklamację, W celu skorzystania z uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady, w terminie i w sposób opisany poniżej.
    
  4. Reklamację można złożyć telefonicznie pod numerem telefonu + 48 734-488-096 lub drogą mailową na adres: sklep@opakowania24.eu wraz z podaniem nr. zamówienia i powodów ją uzasadniających.
    
  5. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest niezwłoczne, nie później niż w terminie 14 dni dnia wykrycia wady, zgłoszenie wady i okazanie wyrobu wraz z dowodem zakupu lub fakturą. Można dokonać tego poprzez kontakt mailowy sklep@opakowania24.eu lub osobiście w sklepie Becpak ul. Szeligowska 73, 01-320 Warszawa.
    
  6. W przypadku uznania zgłoszenia wady za uzasadnione, wada towaru zostanie usunięta lub towar dotknięty wadami zostanie wymieniony na nowy.
    
  7. Gwarancja nie obejmuje towarów, których wady zostały spowodowane:
   1. nieprawidłowym przechowywaniem
   2. nieprawidłowym montażem lub demontażem
   3. zastosowaniem wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem
   4. eksploatacją niezgodną z zaleceniami producenta
   5. uszkodzeniem mechanicznym
   6. samodzielną naprawą towaru.

  Zwrot towaru
   
  1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zawierając „umowę na odległość”.
    
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, dostarczony towar, który był objęty przedmiotem zamówienia, należy przesłać na adres sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. Sklep zastrzega sobie możliwość nieodbierania paczek pobraniowych.
    
  3. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego i danych na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Konsumenta i według procedury dotyczącej składania zamówień.
    
  4. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:
   1. nie był używany;
   2. nie został w żaden sposób zniszczony;
   3. jest kompletny;
   4. nie jest konfekcjonowany;
   5. jest oryginalnie zapakowany i opakowany;
   6. opakowanie nie nosi śladów zniszczenia, ewentualne zabezpieczenia nie są naruszone;
   7. nadaje się do dalszej odsprzedaży;
     
  5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia zwrotnego towaru do sklepu, przelewem na rachunek bankowy podany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.
    
  6. Sklep nie będzie zwracał kosztów nadesłania zwrotnego towaru do sklepu oraz kosztów prowizji poniesionej przez Konsumenta w związku z dokonywaniem zakupów on-line.
    
  7. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy przesyłka dotknięta jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez kuriera, Konsument ma obowiązek sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Konsumenta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.