Kalkulator BDO 2023 - Policz ile zapłacisz za odpady!

Czy kiedykolwiek martwiłeś się, jak obliczyć wysokość opłaty za odpady w Twojej firmie w 2023 roku? Na szczęście istnieje nasz Kalkulator BDO, który pozwala na szybkie i proste obliczenie kosztu odpadów. Przeczytaj ten blog, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Kalkulator BDO może Ci pomóc w oszczędzeniu nerwów!

Czym jest Kalkulator BDO?

Kalkulator BDO 2023 to narzędzie, które pozwala obliczyć kwotę jaką zapłacisz za odpady produktowe w Twojej firmie. Jest to o tyle ważne, że na większości podmiotów gospodarczych w Polsce ciąży ten obowiązek, a potencjalne kary mogą być naprawdę wysokie.

Jak działa Kalkulator BDO?

W kalkulatorze BDO 2023 wprowadzasz wagę odpadów jakie wygenerowała Twoja firma. Należy wpisać wartości zgodnie z ich specyfikacją, bowiem za każdy rodzaj odpadów płacimy inną stawkę. Stawki w naszym kalkulatorze zostały przygotowane zgodnie ze stanem prawnym na dzień 12.01.2023 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1972).

Koszty odpadów dla firm w 2023 roku

Według danych GUS, koszty utylizacji odpadów komunalnych wyniosą średnio 105 złotych na osobę w 2023 roku. Dla porównania, w 2020 roku było to 90 złotych na osobę. Warto pamiętać, że są to wartości średnie, a w niektórych gminach ceny mogą być niższe lub wyższe. Firmy muszą liczyć się z większymi kosztami utylizacji odpadów. W 2023 roku będzie to średnio 1650 złotych na tonę (2020: 1530 złotych). Na cały rok to koszt rzędu 190 000 - 210 000 złotych dla przeciętnego polskiego przedsiębiorstwa.

Obowiązek rejestracji w BDO

Dla wielu firm rejestracja w BDO jest obowiązkowa. Zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które: wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów; wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny; producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W ramach BDO firmy mogą rejestrować się przez stronę internetową.

folia stretch, folia strecz, folia streczowa

Opłata produktowa

Opłata produktowa, czyli inaczej mówiąc opłata opakowaniowa, została wprowadzona w Polsce 1 stycznia 2014 roku. Opłata jest związana z proekologicznymi postawami w zakresie mniej ilości odpadów do środowiska. Jest naliczana w przypadku wprowadzenia na polski rynek produktów w opakowaniach. 

Jakie to mogą być produkty?

Prowadząc działalność, trzeba wziąć pod uwagę konieczność płacenia tak zwanych opłat produktowych. Jeśli nie wykonasz obowiązku nałożonego na większość polskich przedsiębiorstw na drodze aktów normatywnych możesz zostać dotkliwie ukarany finansowo.

Kto musi płacić opłatę produktową?

Przedsiębiorcy muszą dokładnie rozliczać ilości generowanych odpadów i płacić opłaty produktowe. Do grup przedsiębiorców, którzy obligatoryjnie muszą płacić opłaty produktowe należą:


Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek krajowy poniższe produkty: opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie, oleje i opony.

folia bąbelkowa, folia pęcherzykowa


Co oznacza wprowadzenie na rynek?

Wprowadzenie na rynek oznacza:

  • pakowanie swoich produktów i sprzedawanie (pod własnym logo); sprowadzanie z zagranicy opakowań i produktów w opakowaniach,
  • produkowanie i sprzedawanie (pod własnym logo) oraz sprowadzanie z zagranicy: sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, opon oraz olejów.

Które podmioty są zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty opakowaniowej?

Jeśli masa opakowań wprowadzonych przez firmy do obrotu w danym roku kalendarzowym nie przekroczy 1Mg (1 tona), właściciele tych firm są zwolnieni z obowiązków wynikających z ustawy dotyczącej opakowań.

Od 1 stycznia 2020 roku, wypełnienie rocznych raportów o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami jest możliwe za pośrednictwem indywidualnego konta utworzonego przez Marszałka Województwa. Jest to dostępne poprzez elektroniczny formularz BDO, który należy wypełnić przy dokonywaniu wpisu do rejestru BDO.

Wytyczne - Kto nie musi/nie musi płacić: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020  

Kartony, pudełka tekturowe, opakowania kartonowe


Jak uniknąć wysokich kar pieniężnych za BDO?

Przepisy związane z BDO straszą wysokimi karami dla przedsiębiorców niedziałających w ramach obecnych przepisów, a są one następujące:

  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
  • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
  • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

Taśmy z logo

Podsumowanie

Warto dokładnie sprawdzić czy na naszej firmie nie ciąży obowiązek rejestracyjny, a jeśli tak to powinniśmy trzymać się określonych ram prawnych, aby uniknąć potencjalnych, ale naprawdę wysokich kar.

Kalkulator BDO 2023
Opakowania z tworzyw sztucznych PLN/kg
Opakowania z aluminium PLN/kg
Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej PLN/kg
Opakowania z papieru i tektury PLN/kg
Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami PLN/kg
Opakowania z drewna PLN/kg
Opakowania wielomateriałowe PLN/kg
Opakowania pozostałe PLN/kg

Jak płacić mniej z odpady opakowaniowe? Dowiedz się więcej!