Wysyłka następuje niezwłocznie po zaewidencjonowaniu kwoty na koncie. 

Becpak Tomasz Becker
ul. Szeligowska 73
01-320 Warszawa

Konto bankowe:

PKO BP 31 1020 1185 0000 4002 0219 8414