Archiwizacja dokumentów to prawnie wymagane działania w każdej firmie. pokaż więcej

Archwizacja dokumentów dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych w naszym kraju. Wszystkie dokumenty, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy poddać procesowi archiwizacji. Warto przy tym wiedzieć jak wykonać to prawidłowo. 

Archiwizacja dokumentów polega na zbieraniu dokumentów przedsiębiorstwa. W dalaszym etapie dokumenty należy poddać klasyfikacji i zabezpieczeniu.

Ważne. 

Urząd Skarbowy może do przedsiębiorcy w każdym momencie się zgłosić i poprosić o udostępnienie dokumentacji do sprawdzenia. Dokumenty archiwizowane są specjalnie klasyfikowane poprzez nadanie im oznaczeń literowych. W momencie, gdy minie okres obowiązkowej archiwizacji, przedsiębiorcy mają możliwość zniszczenia zbiorów dokumentów.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw przechowuje część dokumnetacji w formie cyfrowej. Jednak należy zauważyć, że przy awarii systemu, awarii backupów danych, możemy stracić całą dokumnetację lub jej część. Odzyskiwanie utraconych w ten sposób danych jest bardzo kosztowne, a niekiedy wręcz niemożliwe. 

Dlatego też, zaleca się przechowywanie dokumentacji w formie papierowej. Niezbędne do tego celu okazują się pudła archiwizacyjne, segregatory, teczki i koszulki dostępne w naszym sklepie. 

Archiwizacja dokumentów to prawnie wymagane działania w każdej firmie. pokaż więcej

Archwizacja dokumentów dotyczy wszystkich przedsiębiorstw prywatnych, jak i państwowych w naszym kraju. Wszystkie dokumenty, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy poddać procesowi archiwizacji. Warto przy tym wiedzieć jak wykonać to prawidłowo. 

Archiwizacja dokumentów polega na zbieraniu dokumentów przedsiębiorstwa. W dalaszym etapie dokumenty należy poddać klasyfikacji i zabezpieczeniu.

Ważne. 

Urząd Skarbowy może do przedsiębiorcy w każdym momencie się zgłosić i poprosić o udostępnienie dokumentacji do sprawdzenia. Dokumenty archiwizowane są specjalnie klasyfikowane poprzez nadanie im oznaczeń literowych. W momencie, gdy minie okres obowiązkowej archiwizacji, przedsiębiorcy mają możliwość zniszczenia zbiorów dokumentów.

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw przechowuje część dokumnetacji w formie cyfrowej. Jednak należy zauważyć, że przy awarii systemu, awarii backupów danych, możemy stracić całą dokumnetację lub jej część. Odzyskiwanie utraconych w ten sposób danych jest bardzo kosztowne, a niekiedy wręcz niemożliwe. 

Dlatego też, zaleca się przechowywanie dokumentacji w formie papierowej. Niezbędne do tego celu okazują się pudła archiwizacyjne, segregatory, teczki i koszulki dostępne w naszym sklepie. 

Kieszenie samoprzylepne i samolaminujące

Koszulki

Ofertówki

Przekładki

Pudła i kartony archiwizacyjne

Segregatory

Skoroszyty

Skoroszyty i teczki zawieszane

Teczki

Teczki i książki na korespondencję, kroniki